VzoryDokumentů.cz

Poptávka

Moravské tiskařské závodySlezská 4, 567 89 Zlín, tel./fax: 0645/34 45 12, Internet: Moravtiskzad@seznam.cz Grafotechny, s. r. o.Nezvalova 18280 07 Kolín 2002-11-05 Poptávka po perforovacích strojích a pojízdných regálech Vážený pane řediteli, z Vašich informačních...

Pozvánka

Stavební Izolace, a. s.Cihlářská 42, 284 03 Kutná Horatel.: 0 327/530 25, fax: 0 327/530 21e-mail: zahro@staviz.cz Pozvánka Z pověření předsedy představenstava a. s. Stavební izolace pana Ing. Mojmíra Slezáka svolávám 46. schůzi představenstava,...

Příprava porady a záznam jednání

Pozvánka na poradu Pro úspěšný průběh porad a jednání jsou důležité pozvánky. Proto je třeba vypracovat je odpovědně a pečlivě. Musí v nich být uvedeny všechny údaje nutné pro adresáta: – požadující organizace, –...

Písemností ve styku s peněžními ústavy a poštou

Peněžní ústavy – tiskopisy Peněžní ústavy obstarávají bezhotovostní i hotovostní a účtovací styk se všemi právnickými a fyzickými osobami, soustřeďují jejich peněžní prostředky na účtech. Bezhotovostní úhrady a platbou provádějí převodem z účtu plátce...

Poptávka

Blanická 24, 120 00 Praha 2, tel./fax: 0 890/ 65 45 76, Internet: www.mateřškol.cz KONA, s. r. o. 594 01 Velké Meziříčí 2002-11-11 Poptávka po moderním nábytku Vážení pánové, dověděli jsem se, z vašich...

Žádost o místo

Ing. Daniel VašekBlanická 24120 00 Praha ČSOB, a. s.Oddělení ekonomiky centrálních služebSenovážné náměstí 32110 000 Praha 1 Praha 20.5. června 2003 Žádost o místo administrativního pracovníka oddělení ESC Na Vaší internetové stránce hledáte administrativního...

Organizace a rizeni podniku

AKADMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍProf. Radoslav Hlinovský, rektorMalostranské nám. 12, 118 00 Praha 1Tel.: 53 09 49, fax: 53 09 01e-mail: hlivnov@amu.cz Všem pracovníkům 4. listopadu 2003odpovědným za majetek PŘÍKAZ REKTORA č. 6/2003k řádnému zajištění inventarizace...

Písemnosti při organizaci a řízení podniku

Přehled písemností– Při řídicí činnosti velkých institucí sdělují vedoucí pracovníci jednotlivým útvarům a výkonným organům svá rozhodnutí nebo instrukce formou příkazů, směrnic, oběžníků a pokynů– Informace o plnění úkolů, provedení opatřeních, uskutečněných jednáních, služebních...

Oběžník, Pokyny, Zpráva a Hlášení

– Nová organizační opatření, nastalé změny, připravované akce apod. se pracovníkům často oznamují pomocí oběžníku. Zpravidla jde o sdělení, s nímž má být seznámen široký okruh pracovníků. Někdy pracovníci oběžník podepisují na důkaz toho,...

Obeznik

Obchodní oddělení DrutěvaMalostranské nám. 12, 118 00 Praha 1Tel.: 530 943, fax: 530 501e-mail: vlcek@r.amu.cz Všem vedoucím pracovníkůmprovozoven 3. června 2003 Oběžník č. 19/2003 Rozpis limitů zásob pro provozovny na rok 2003 – Obchodní...