VzoryDokumentů.cz

Pozvánka

Stavební Izolace, a. s.Cihlářská 42, 284 03 Kutná Horatel.: 0 327/530 25, fax: 0 327/530 21e-mail: zahro@staviz.cz Pozvánka Z pověření předsedy představenstava a. s. Stavební izolace pana Ing. Mojmíra Slezáka svolávám 46. schůzi představenstava,...

Písemnosti při plnění obchodních smluv

Pokud se jedná o jednorázové plnění nepříliš rozsáhlé kupní smlouvy, zasílá prodávající kupujícímu pouze dodací list a fakturu. U složitějších obchodů s postupným plněním smlouvy na více místech zasílá kupující navíc odvolávku a přepravní...

Odvolávka a přepravní dispozice

Stavone, a. s. Meza, s. r. o.Sladová 58186 00 Praha 8 2003-01-28 Odvolávka a přepravní dispozice Vážení obchodní partneři, odvoláváme se na naši kupní smlouvu čís. 47/0. na základně všeobecných obchodních podmínek Vás žádáme,...

Odpovědi na pobídky (urgence)

Způsoby vyjadřování v odpovědích na pobídky (urgence) – v úvoduVelmi nás mrzí, že jsme Vám pozdní zásilkou materiálů způsobili potíže ve výrobě…Omlouváme se Vám, že jsme nemohli včas vyslat naše pracovníky na generální opravu...

Objednávka pomocných materiálů

Mapel, s. r. o.Nová 13771 02 Olomouc 2002-01-13 Objednávka pomocných materiálů Vážení obchodní partneři, Tímto dopisem objednáváme u Vaši firmy následující druhy pomocných materiálů. 200 plechovek lepidla D-26 50 plechovek tužidla po 10kg50 plechovek...

Objednávka

Agropress Beroun, a. s. Zemědělské družstvo252 28 Černošice u Prahy 2002-01-13 Objednávka obilovin po úpravě nabídky Vážení pánové děkujeme Vám za snížení ceny obilovin, které v současné době potřebujeme. A tímto u Vás objednáváme...

Dodací list

Seznam zaslaného zboží a jeho množství (resp. seznam provedených prací) se zapisuje do dodacího listu, podle kterého si kupující může zkontrolovat úplnost dodávky. Kromě toho dodací list obsahuje číslo kupní smlouvy nebo odvolávky k...

Oběžník, Pokyny, Zpráva a Hlášení

– Nová organizační opatření, nastalé změny, připravované akce apod. se pracovníkům často oznamují pomocí oběžníku. Zpravidla jde o sdělení, s nímž má být seznámen široký okruh pracovníků. Někdy pracovníci oběžník podepisují na důkaz toho,...

Návěští

Zemědělské družstvo281 61 Kouřim 2003-03-02 Návěští zásilky pomocných materiálů Vážení, podle Vaší odvolávky k objednávce čís. 456/0. potvrzujeme doporučeným dopisem dnešní telefonické návěští zásilky: – 400 ocelových trubek průměr 35 mm– 850 měděných tyčí...

Metodické pokyny

KOVOMOT, a. s.Dlouhá 21, 500 02 Hradec Králové 2tel. 0 49/612 78, fax 049/612 71 Všem pracovníkům 23. listopadu 2003 Metodický pokyny Č. 2/2003 Hlášení změn souvisejících s pracovním poměrem Všichni pracovníci jsou ze...