VzoryDokumentů.cz

Žádost o místo

Ing. Daniel VašekBlanická 24120 00 Praha ČSOB, a. s.Oddělení ekonomiky centrálních služebSenovážné náměstí 32110 000 Praha 1 Praha 20.5. června 2003 Žádost o místo administrativního pracovníka oddělení ESC Na Vaší internetové stránce hledáte administrativního...

Písemné doklady o pracovních cestách

Plánování pracovní cesty– Pracovní cesty se zpravidla předem plánují. Před odjezdem je třeba cestu připravit – vyplnit Cestovní příkaz (požádat o schválení pracovní cesty), zvolit vhodný dopravní prostředek, opatřit jízdenky nebo letenky, objednat nocleh,...

Písemné doklady o pracovních cestách

Plánování pracovních cest Pracovní cesty se zpravidla předem plánují. Před odjezdem je třeba cestu připravit – vyplnit Cestovní příkaz (požádat o schválení pracovní cesty), zvolit vhodný dopravní prostředek, opatřit jízdenky nebo letenky, objednat nocleh,...

Prokura

Zvláštním druhem plné moci, kterou může udělit, podnikatel – právnická osoba – je prokura. Je to zmocnění fyzické osoby, ke všem právním úkonům k nímž dochází při provozu firmy. O udělení prokury rozhoduje výkonný...

Návrh na zápis prokury do obchodního rejstříku

Dne 15. března 2004 jsem se rozhodl podle § 14 ods 1. udělit prokuru panu Ladislavu Konopíkovi rodné číslo…., bytem v Hradci Králové Jedlová 4. Na základě této skutečnosti navrhuji, aby soud povolil následující...

Pracovní posudek

Optimit, a. s.742 35 Odfry Jiráskova 89 Pracovní posudek Pana Karla Morávka, narozeného dne 18. října 1972, bytem v Hradci nad Moravicí, Nádražní 15.Pan Karel Morávek k nám nastoupil 1. srpna 1999 po absolvování...

Pozvání ke konkursu

Firmy většinou reagují na žádost o místo tím, že zašlou či předají uchazeči formulář Žádost o přejetí do pracovního poměru. Uvádějí se zde podstatě údaje uvedené v žádosti o míst. Na základě získaných informací,...

Pracovní smlouva

Komerční banka, a. s. se sídlem Praha 1, Na příkopě 33, PSČ 110 000, IČO. A panRadek Mašín datum narozeníRodné číslo bytem uzavírají tuto pracovní smlouvu: 1. Banka přijímá zaměstnance do pracovního poměru, v...

Příprava porady a záznam jednání

Pozvánka na poradu Pro úspěšný průběh porad a jednání jsou důležité pozvánky. Proto je třeba vypracovat je odpovědně a pečlivě. Musí v nich být uvedeny všechny údaje nutné pro adresáta: – požadující organizace,– název...

Pracovní hodnocení

Střední odborná škola, Novosadská 30A, O LO MO O U C, PSČ 779 00 Pracovní hodnocení Paní Mgr. Olga Vlachová, narozená 6. ledna 1960, bytem Mánesova 453, 772 00 Olomouc, pracuje na naší škole...