Archiv měsíce: Říjen 2008

Smlouva o dílo

(smlouva o poskytnutí cateringových služeb) SILVER Catering, spol. s.r.o. Spálená 10, 110 00 Praha 1Bankovní spojení: ČS , č. ú.: 000000-1516110078/0800DIČ: 001-12151314IČO: 12151314 Zastoupená panem Davidem Rečkou(dále jen zhotovitel) a KSB v.o.s. Jungmannova 24,...