Archiv měsíce: Květen 2008

Písemné doklady o pracovních cestách

Plánování pracovní cesty– Pracovní cesty se zpravidla předem plánují. Před odjezdem je třeba cestu připravit – vyplnit Cestovní příkaz (požádat o schválení pracovní cesty), zvolit vhodný dopravní prostředek, opatřit jízdenky nebo letenky, objednat nocleh,...

Písemné doklady o pracovních cestách

Plánování pracovních cest Pracovní cesty se zpravidla předem plánují. Před odjezdem je třeba cestu připravit – vyplnit Cestovní příkaz (požádat o schválení pracovní cesty), zvolit vhodný dopravní prostředek, opatřit jízdenky nebo letenky, objednat nocleh,...

Prokura

Zvláštním druhem plné moci, kterou může udělit, podnikatel – právnická osoba – je prokura. Je to zmocnění fyzické osoby, ke všem právním úkonům k nímž dochází při provozu firmy. O udělení prokury rozhoduje výkonný...

Návrh na zápis prokury do obchodního rejstříku

Dne 15. března 2004 jsem se rozhodl podle § 14 ods 1. udělit prokuru panu Ladislavu Konopíkovi rodné číslo…., bytem v Hradci Králové Jedlová 4. Na základě této skutečnosti navrhuji, aby soud povolil následující...

Pracovní posudek

Optimit, a. s.742 35 Odfry Jiráskova 89 Pracovní posudek Pana Karla Morávka, narozeného dne 18. října 1972, bytem v Hradci nad Moravicí, Nádražní 15.Pan Karel Morávek k nám nastoupil 1. srpna 1999 po absolvování...

Pozvání ke konkursu

Firmy většinou reagují na žádost o místo tím, že zašlou či předají uchazeči formulář Žádost o přejetí do pracovního poměru. Uvádějí se zde podstatě údaje uvedené v žádosti o míst. Na základě získaných informací,...

Pracovní smlouva

Komerční banka, a. s. se sídlem Praha 1, Na příkopě 33, PSČ 110 000, IČO. A panRadek Mašín datum narozeníRodné číslo bytem uzavírají tuto pracovní smlouvu: 1. Banka přijímá zaměstnance do pracovního poměru, v...

Příprava porady a záznam jednání

Pozvánka na poradu Pro úspěšný průběh porad a jednání jsou důležité pozvánky. Proto je třeba vypracovat je odpovědně a pečlivě. Musí v nich být uvedeny všechny údaje nutné pro adresáta: – požadující organizace,– název...

Pracovní hodnocení

Střední odborná škola, Novosadská 30A, O LO MO O U C, PSČ 779 00 Pracovní hodnocení Paní Mgr. Olga Vlachová, narozená 6. ledna 1960, bytem Mánesova 453, 772 00 Olomouc, pracuje na naší škole...

Pozvánka

Stavební Izolace, a. s.Cihlářská 42, 284 03 Kutná Horatel.: 0 327/530 25, fax: 0 327/530 21e-mail: zahro@staviz.cz Pozvánka Z pověření předsedy představenstava a. s. Stavební izolace pana Ing. Mojmíra Slezáka svolávám 46. schůzi představenstava,...