VzoryDokumentů.cz

Smlouva o dílo

(smlouva o poskytnutí cateringových služeb) SILVER Catering, spol. s.r.o. Spálená 10, 110 00 Praha 1Bankovní spojení: ČS , č. ú.: 000000-1516110078/0800DIČ: 001-12151314IČO: 12151314 Zastoupená panem Davidem Rečkou(dále jen zhotovitel) a KSB v.o.s. Jungmannova 24,...

Druhy zápisu,zaznam z porady

Záznamy porad se liší rozsahem: ■ Ve stručném zápisu jsou zachyceny jednotlivé body jednání, rozhodnutí, ke kterému schůze dospěla, a úkoly, které z ní vyplynuly. ■ Podrobnější zápis se pořizuje při důležitých poradách. Uvádějí...

ŽIVOTOPIS

Mánesova 453772 00 Olomouc Ž I V O T O P I S Osobní údaje Datum a místo narození 1960-01-06 Šternberk Státní příslušnost ČR Národnost česká Rodinný stav vdaná Manžel RNDr. Petr Vlach Děti...

Žaloby zasílané k obchodním soudům

V obchodních vztazích dochází často k porušení smluvních povinností (nezaplacení faktury, dodání vadného zboží). Jeden ze smluvní strany se obrací na soud, pokud nejsou schopni se mezi sebou dohodnout. Žalobu by měl navrhovatel (žalobce)...

Žaloba

Napište žalobu o zaplacení částky Kč 75 800,- za dodané textilní zboží, adresovanou krajskému soudu 380 01 České Budějovice, Národní 15.– navrhovatelem je firma JITEX, a. s., ičo 1248009722, tel a fax 0362/59 43...

Pozvánka

Stavební Izolace, a. s.Cihlářská 42, 284 03 Kutná Horatel.: 0 327/530 25, fax: 0 327/530 21e-mail: zahro@staviz.cz Pozvánka Z pověření předsedy představenstava a. s. Stavební izolace pana Ing. Mojmíra Slezáka svolávám 46. schůzi představenstava,...

Příprava porady a záznam jednání

Pozvánka na poradu Pro úspěšný průběh porad a jednání jsou důležité pozvánky. Proto je třeba vypracovat je odpovědně a pečlivě. Musí v nich být uvedeny všechny údaje nutné pro adresáta: – požadující organizace,– název...

Výběrní lístek

Výběr peněz může majitel účtu provést i tzv. výběrním lístkem, který dostane ve své bance. Peněžní ústavy mají různou úpravu tohoto formuláře, ale náležitosti, které je třeba vyplnit jsou v podstatně stejné. – označení...

Druhy zápisu

Záznamy porad se liší rozsahem: ■ Ve stručném zápisu jsou zachyceny jednotlivé body jednání, rozhodnutí, ke kterému schůze dospěla, a úkoly, které z ní vyplynuly. ■ Podrobnější zápis se pořizuje při důležitých poradách. Uvádějí...

Plná moc

Já, podepsaný Václav Zahradník, zmocňuji svého bratra, pana Miroslava Zahradníka, číslo občanského průkazu JS 217212, bytem v Klatovech, Plánická 10, převzetí mé mzdy za měsíc květen 200. Ve výplatním termínu budu hospitalizován. Klatovy 30....